Polityka prywatności

Bardzo ważne jest dla Nas dbanie o zapewnienie Tobie pełnej prywatności oraz ochronie danych osobowych zgodnie do wymogów RODO. Poniższa polityka prywatności przedstawia szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz opis podstaw prawnych. Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i warunkuje świadczenie Usług przez Podmiot, czyli Administratora Danych Osobowych.

1. Podmiot, czyli Administrator Danych.

Podmiotem, czyli Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzających dane osobowe oraz ustalających cele i metody przetwarzania Twoich danych osobowych, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest  MEER Aneta Tańska z siedzibą pod adresem 06-500 Mława ul. Wójtostwo 38 NIP 5691897106 Regon 384321086 właściciel serwisu internetowego o adresie www.meerbutik.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przed Administratora, pytania można kierować pod adresem email: kontakt.meer@gmail.com oraz w formie pisemnej na adres korespondencyjny: MEER Aneta Tańska 06-500 Mława ul. Wójtostwo 38

2. Pojęcie danych osobowych są dane osobowe. Na czym polega ich przetwarzanie?

W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO), określa się, że dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. W zakres tego typu danych wchodzą m. in. dane umożliwiające identyfikację użytkownika (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e – mail, numerem telefonu, zdjęcie), a także dane określające preferencje zakupowe użytkownika oraz informacje handlowe (np. zainteresowanie daną ofertą zakupową lub asortymentem). Można przez to rozumieć rodzaje wybieranego asortymentu. Dane, które umożliwią identyfikacje osoby fizycznej to także dane demograficzne i geolokalizacyjne (m.in. płeć, wiek, lokalizacja). Za dane osobowe uważa się także dane finansowe i transakcyjne (m.in. transakcje płatności, zwroty).

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas może się odbywać na podstawie procesów, które mogą dotyczyć następujących czynności:

* Dokonanie Rejestracji użytkownika w serwisie sklepu internetowego– w tym procesie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu utworzenia konta w serwisie, czyli identyfikacji oraz nadania dostępu do poszczególnych możliwości korzystania z funkcji i produktów. Art.6. pkt. 1. lit f. RODO to podstawa prawna do przetwarzania tych danych. Dane osobowe w procesie rejestracji i korzystania z serwisu będą przetwarzane przez nas podczas statusu użytkownika jako aktywny, czyli do momentu aż podejmiesz decyzje wyrejestrowania się z naszego sklepu internetowego. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy tak długo, jak będziesz posiadać status zarejestrowanego użytkownika (tzn. do momentu, aż zdecydujesz się wyrejestrować z naszego sklepu internetowego). Jeśli jesteś użytkownikiem zarejestrowanym na naszym serwisie my możemy przetwarzać dane osobowe.

Wykonanie umowy – Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art.6. pkt. 1. lit b. RODO.

Dane niezbędne do realizacji poszczególnych procesów i czynności będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia wraz z ewentualnymi zwrotami lub reklamacjami.

W celu wykonania umowy Twoje dane przetwarzamy, żeby m.in.:

– informować o statusie zamówienia,

– przetwarzać zamówienia,

– przetwarzać i zarządzać zakupy kart podarunkowych wraz z realizacją kart podarunkowych,

– zarządzać płatnościami za dokonane zakupy produktów z naszego serwisu sklepu internetowego,

– zarządzać transakcjami tj. wymiany bądź zwroty po dokonaniu zakupu bądź przesłanie zwrotu za uznaną reklamację,

– przetwarzać zapytania np. dotyczące oferty produktowej, dostępności,

– dokonywać czynności zamówień bądź ewentualnej rezerwacji np. preorder,

– zarządzać dokumentacją np. fakturowanie i wystawianie paragonów za dokonane zakupy,


W wyjątkowych sytuacjach na wniosek użytkownika serwisu możemy przetwarzać Twoje dane. Wniosek lub żądanie to indywidualna kwestia procesu przetwarzania danych, dokument wniosku powinien opisywać żądanie, którego dotyczy. Administrator poinformuje o ewentualnych czynnościach i sposobach przetwarzania danych, które mogą wykraczać poza politykę prywatności.

Podstawą prawną do przetwarzania danych niezbędnych do podjęcia działań na Twój wniosek lub żądanie jest art.6. pkt. 1. lit f. RODO, art. 6 pkt.1 lit. b RODO, art. 6 pkt.1 lit.c RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do obsługi działań na Twój wniosek lub żądanie.

*Cele marketingowe – Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit a. RODO. w tym celu Twoje dane przetwarzane są po to, aby:

– stworzenie indywidualnej oferty zgodnie z Twoimi preferencjami zakupowymi,

– subskrypcja i zgody wyrażone przez użytkownika,

– kontakt e-mail lub telefoniczny lub powiadomień PUSH w celu przekazania informacji i powiadomień,

– kontakt e-mail lub telefoniczny w celu przekazywania informacji handlowych,

– udostępniania reklamy internetowej produktów dostępnych na naszym serwisie po przeglądaniu naszej witryny www, reklamy mogą być wyświetlane w serwisach internetowych, na stronach internetowych lub mediach społecznościowych,

– rozpowszechniać na naszych profilach społecznościowych, zdjęcia i materiały multimedialne udostępnione nam przez Ciebie. Mogą to być także wiadomości lub komentarze umieszczone na naszych mediach społecznościowych lub serwisach przez Ciebie; rozpowszechnianie ww. na podstawie wyrażonej zgody przez Ciebie,

– prowadzenie kampanii promocyjnej np. konkursów lub powiadomień o produktach zapisanych na Twoim koncie użytkownika.

Przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

*Poprawa jakości obsługi i funkcjonowania naszego serwisu internetowego – Dane przetwarzane są np. w ramach realizacji działań analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit f. RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy do momentu zakończenia prowadzonego przez nas działania np. z zakresu analityki;

Obrona przed ewentualnymi roszczeniami – w ramach tego procesu przetwarzać będziemy dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. Jakie prawa przysługują Tobie i innym osobom, których dane dotyczą?

RODO daje osobom, których dane dotyczą szereg uprawnień, których realizację zapewniamy. Możesz wystąpić do nas o realizację swoich praw drogą mailową, wysyłając do nas wiadomość na adres: kontakt.meer@gmail.com wskazując przyczynę swojego żądania oraz prawo, z którego chcesz skorzystać. Przysługują Tobie prawa do:

• prawo dostępu do treści swoich danych – dane, cel, sposób ich przetwarzania

• prawo sprostowania danych – poprawa lub uzupełnienie danych

• prawo do usunięcia danych – wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z obowiązków, jakie nakłada na nas prawo.

• prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Tobie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody,

• prawo do otrzymania kopii danych 

• prawo do przeniesienia danych do innego Administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie,

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

4. Udostępnianie danych osobowych.

Administrator udostępnia dane użytkowników serwisu www.meerbutik.pl. Dane udostępniane mogą być podmiotom na drodze realizacji poszczególnych procesów niezbędnych do realizacji obsługi użytkownika tj. realizacja zamówień. Rozumie się przez to dane potrzebne do dostarczenia przesyłki z zamówieniem pod wskazany adres przez kupującego. Udostępnione dane mogą zostać np. podczas procesu zwrotu, współpracującym usługodawcom, z którymi mogą być jeśli jest to konieczne lub są podpisane umowy powierzenia. Wśród usługodawców, którym mogą być powierzane dane występują m.in. hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawcy serwerów, firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i doręczeniowe, dostawcy usług technologicznych i analitycznych, dostawcy usług związanych z obsługą klienta, agencje marketingowe i inni dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą (np. portale społecznościowe).

5. Udostępnienie danych osób trzecich przez użytkownika.

W naszej ofercie posiadamy karty podarunkowe, w przypadku aktywacji i wysyłki których, użytkownik upoważnia osobę trzecią do odebrania zamówienia. W takim przypadku zakładamy, że użytkownik poinformował wyżej wymienioną osobę o celach i sposobie przetwarzania jej danych. Dane osób trzecich zostaną wykorzystane do wykonania danego zamówienia zgodnie z ograniczeniami niniejszej Polityki Prywatności.

6. Pliki cookies.

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu i zapewnić bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane w celu optymalizacji działań. W każdej chwili możesz wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Z poziomu wyszukiwarki internetowej możesz dokonywać zmian ustawień dotyczących cookies.

7. Zmiany Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności może ulegać zmianom wedle naszego uznania i potrzeby na drodze rozwoju i zmian. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian, informujemy o tym wszystkich użytkowników poprzez dostępne kanały komunikacji.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami!

Kontakt do Nas

Kontakt.meer@gmail.com

Tel. 510474317 w godzinach 10:00- 14:00 pon-pt

IG @meerbutik

FB MEER Butik